024 202 23 16

Wat is on page SEO?

15 oktober 2021
1 minuut
Rachel Wennekes
SEO is de afkorting voor Search Engine Optimization, oftewel zoekmachine optimalisatie. Dit kun je zowel off page (buiten je eigen website) als on page doen. Een voorbeeld van off page SEO is het schrijven van gastblogs. Het verbeteren van de websitecontent valt dan echter weer onder on page SEO. Het gaat bij on page SEO dan ook om het verbeteren van de onderdelen van jouw eigen webpagina, om zo beter gevonden te kunnen worden. De optimalisatie is niet alleen bedoeld voor de zoekmachines, maar ook voor de gebruikers daarvan.

On page SEO versus off page SEO

Binnen de SEO kunnen drie belangrijke domeinen worden onderscheiden: techniek, content en autoriteit. Bij on page SEO gebruik je geen andere websites om je organische rankings positief te beïnvloeden. Dit gebeurt bij off page SEO wel, bijvoorbeeld door aan linkbuilding te doen: het laten plaatsen van links op externe pagina’s die naar jouw website verwijzen. On page SEO gaat voornamelijk om factoren die direct op je pagina te zien zijn, zoals interne links en de paginastructuur. Ook de technische aspecten zoals laadsnelheid en vriendelijkheid voor mobiele gebruikers spelen een rol van belang.

Essentiële factoren

De factoren die belangrijk zijn voor on page SEO optimalisatie zijn vrijwel continu aan verandering onderhevig omdat de algoritmes van zoekmachines steeds worden aangepast. Echter is een aantal factoren altijd van belang wanneer het om optimalisatie gaat. Dit is bijvoorbeeld de URL, maar ook de ‘body’ van een tekst en de meta beschrijving. Bij deze drie is het ook belangrijk om je op specifieke zoekwoorden te richten waarop je je pagina vindbaar wilt maken. Ook het gebruik van diverse media, interne links en de laadsnelheid van je pagina zijn stabiel essentiële factoren binnen de on page SEO.

Continue aanpassing van de zoekalgoritmes

Vanwege de constante verandering binnen de zoekalgoritmes is het ook belangrijk om je pagina’s steeds opnieuw te controleren en te optimaliseren. Wat nu een pagina met een sterke on page SEO is, hoeft dat over een jaar niet meer te zijn. On page SEO is geenszins met wetenschap te maken; zoekmachines als Google geven geen helder inzicht in welke waarde aan welke eigenschappen wordt toegekend. Dit in combinatie met de constante veranderingen zorgt ervoor dat malafide on page SEO kan worden tegengegaan.