024 202 23 16

Zoekwoorden

Zoekwoorden zijn de woorden of een combinatie van woorden die je opzoekt in een zoekmachine, bijvoorbeeld Google. Als je gaat adverteren met Google Adwords kun je zoekwoorden kiezen waarbij je advertentie verschijnt. Het is dus belangrijk dat je zoekwoorden kiest die het beste beschrijven waarvoor je adverteert. Als je de meest relevante zoekwoorden kiest zorg je ervoor dat je de meest potentiële klanten bereikt. Elk zoekwoord heeft een bepaald zoekwoordtype. De verschillende zoekwoordtypen bepalen in welke mate een zoekwoord overeen moet komen met de zoekopdracht van een gebruiker. Zo krijg je meer controle over de weergave van de advertentie. De verschillende zoekwoordtype zijn:   Exacte zoekwoorden Bij dit zoekwoordtype wordt alleen de advertentie getoond als dat zoekwoord precies hetzelfde wordt gezocht in de zoekmachine. Daarnaast mogen er ook geen andere woorden in de zoekopdracht zitten.   Woordgroepen Bij dit zoekwoordtype kunnen er meerdere zoekwoorden worden gebruikt in de zoekopdracht om de advertentie te tonen. De advertentie wordt getoond door de exacte woorden, maar ook door woordcombinaties of zinnen die er op lijken.   Brede zoekwoorden Bij dit zoekwoordtype wordt de advertentie getoond als het exacte zoekwoord wordt opgezocht in een zoekmachine. Daarnaast wordt de advertentie ook getoond als er spelfouten, synoniemen of meervoudsvormen in de zoekopdracht voorkomen. Het is belangrijk om dit zoekwoordtype wel goed in de gaten te houden zodat alleen de relevantie zoekopdrachten de advertentie te zien krijgen.   Negatieve zoekwoorden Bij dit zoekwoordtype werken de zoekwoorden die je instelt andersom. De zoekwoorden met dit type mogen juist niet in de zoekopdracht voorkomen. Is dit wel het geval wordt de advertentie zeker niet getoond.   Wil jij hoger komen in Google in Nijmegen door SEO? Wij kunnen je als online marketing bureau in Nijmegen goed helpen! Neem vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.
×