024 202 23 16

Wat is een meta description?

15 oktober 2021
1 minuut
Rachel Wennekes
Een meta description is de omschrijving van de inhoud van een website. Je kunt het zien als een soort samenvatting van die pagina. De meta description wordt dan ook wel page description genoemd. Je vindt deze beschrijving wanneer de zoekresultaten van een zoekmachine worden getoond. De klikbare tekst is de meta titel en de kleine omschrijving daaronder is de meta description. De meta description heeft geen directe, maar wel een indirecte invloed op je positie in de organische rankings. Een duidelijke beschrijving inclusief call to action kan ervoor zorgen dat gebruikers van de zoekmachine doorklikken.

Kenmerken van een goede meta description

De meta description is een SEO factor die aan verschillende kenmerken moet voldoen, wil deze het beoogde indirecte effect op de positie van je website in de organische rankings verkrijgen. Zo dient een meta description uniek te zijn en de pagina goed te omschrijven. Bovendien heeft deze nooit meer dan driehonderd karakters én is het zoekwoord er op een natuurlijke manier in verwerkt. Deze wordt dan dikgedrukt weergegeven in de zoekresultaten. Tot slot is een heldere call to action van belang; deze heeft dezelfde impact als een advertentietekst.

De meta description is een HTML-attribuut

De meta description is een zogeheten HTML attribuut, oftewel een nadere specificatie van een element. Zo zijn ook de < h1 > en < /h1 > dat bij het aanduiden van een alinea. De meta description is net als deze elementen terug te vinden in de HTML-code van je website. Deze is echter enkel via de back-end zichtbaar en niet op de website zelf. Zij zien dus alleen de meta description in de zoekresultaten. Zoekmachines als Google identificeren deze tags wel en selecteren hierop.

Algoritmes

De algoritmes van zoekmachines als Google zijn continu aan verandering onderhevig. Af en toe wordt zodoende ook de ideale lengte van de meta description aangepast. Hetzelfde geldt voor de lengte van de meta titel. Van belang blijft het om altijd essentiële informatie aan het begin van de meta description te plaatsen en in de actieve in plaats van in de passieve vorm te schrijven; een meta description moet immers uitnodigend zijn. De zoekwoorden dienen overeenkomst te vertonen met de paginacontent. Gebeurt dit niet, dan kunnen zoekmachines als Google dit als misleidend ervaren en je hiervoor zelfs ‘straffen’.